Školní jídelna


ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ V PRVNÍCH DNECH ŠKOLY

Školní jídelna je součástí budovy 1. stupně. Po vyučování jsou děti, které nejdou do družiny, odvedeny rovnou na oběd. Ti, kteří navštěvují školní družinu, chodí na jídlo až později s paní vychovatelkou.

Přihlášky a informace ke školnímu stravování obdržíte 1. září při zahájení školního roku. 

Pokud chcete pro své dítě objednat jídlo již na 1. září, zavolejte vedoucí školní jídelny, nebo pošlete email do 1. 9. 2021 do 7 : 00 hod. 

1. září se obědy vydávají od 11:00 do 12:00 hod.

 

Vedoucí školní jídelny

Zdena Černá  483 382 449, 739 007 230

email:  zdena.cerna@zssmrzovka.cz

 

ČÍSLA ÚČTŮ

Číslo účtu za stravné: 35-963861399/0800

Číslo účtu za družinu: 963861399/0800

 

Platby stravného

Stravné lze hradit pouze převodem z účtu, formou inkasa nebo složenkou.

Platby je nutné uhradit do 5. dne v měsíci.

Více informací u vedoucí školní jídelny.

Částku najdete na internetových stránkách školy pod příslušným VS.

 

Přihlašování jídel 

Vždy v pondělí u vedoucí ŠJ nebo prostřednictvím portálu http://www.strava.cz (do 14:00 hod.)

 

Odhlašování jídel  

Nejpozději do 7:00 v den, kdy chcete jídlo odhlásit.
Provádí se osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky, emailem nebo na portálu http://www.strava.cz